In this section, you can access to the latest technical information related to the RECOTRANS project topic.

22/06/2021 - RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'incrementa en una quantia addicional el crèdit inicial, i s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria, de les ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2021/6869]
13/10/2020 - Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la directora general de Industria, Energía y Minas, por la que se resuelve la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2020, de las ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana.
29/09/2020 - RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se incrementa en una cuantía adicional el crédito inicial, y se acuerda la redistribución definitiva por sectores de los créditos asignados estimativamente en la convocatoria, de las ayudas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. [2020/7821]
20/07/2020 - RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la directora general de Industria, Energía y Minas por la que resuelve la concesión de las solicitudes de subvención correspondientes a la convocatoria de 18 de febrero de 2020 del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de ayudas para planes de industrialización desarrollados por asociaciones empresariales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos, energía, biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos. [2020/5681]
17/06/2020 - RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda la redistribución definitiva por sectores de los créditos asignados estimativamente en la convocatoria de las ayudas en materia de industrialización para asociaciones empresariales industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos, energía, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana 2018-2023. [2020/4454]
08/04/2020 - RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se deja sin efectos por causas sobrevenidas la convocatoria para el ejercicio 2020, de las ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. [2020/2811]
29/01/2020 - 2020/658 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2020 del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modificada la Resolución de 27 de diciembre de 2019 del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2020, de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. [2020/658]
07/01/2020 - RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019 del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2020, de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana.
12/11/2019 - Conselleria de Econom?a Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. RESOLUCI?N de 25 de septiembre de 2019, de la directora general de Industria, Energ?a y Minas, por la que se acuerda la ampliaci?n, para las pymes que hayan sufridos da?os por el temporal de lluvias ocurridas en la Comunitat Valenciana entre el 9 y el 15 de septiembre de 2019, de los plazos de justificaci?n y puesta en marcha de las inversiones, establecidos en la Resoluci?n de 9 de julio de 2019, por la que se resolvi? la concesi?n de las ayudas del ejercicio 2019, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cer?mico, metal-mec?nico, textil, juguete, m?rmol, madera-mueble e iluminaci?n, qu?mico, automoci?n, pl?stico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gr?ficas, valorizaci?n de residuos y los sectores emergentes de la biotecnolog?a, producci?n adiovisual y la producci?n de videojuegos, dentro de la segunda fase de implantaci?n del Plan estrat?gico de la industria valenciana. [2019/9161]
15/07/2019 - RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, de la directora general de Industria y Energía, por la que se resuelve la concesión de las ayudas convocadas por la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología y la producción de videojuegos, dentro de la segunda fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. [2019/7065]
07/01/2019 - RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología, producción audiovisual y la producción de videojuegos, dentro de la segunda fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. [2018/12263]
Grants: 11 - Nº Pages 1
Page 1This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 768737


                   
AIMPLAS, Plastics Technology Centre

+34 96 136 60 40